Výroční členská schůze 2012 !

Zveme všechny členy a přátele na výroční členskou schůzi, která se koná ve čvrtek 16.2. v 17.hodin na Drahotíně místo tréninku. Na programu je zhodnocení výsledků a financí loňské sezóny a plány na rok 2012.