Výroční schůze

Výroční členská schůze se bude konat 14.3. v klubovně od 17. hod.