Výroční schůze

Zde je pozvánka na Výroční čelenskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 7.3. místo tréninku od 17:00 hodin na Drahotíně.  Žádáme pokud možno o účast všech závodníků a alespoň jednoho rodiče.