Trénink 17.11.

Trénink ve čvrtek 17.11. je od 15:00 hodin, aby jsme měli více světla na střílení.